DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 
Zlepšování techniky    -   metoda COERVER
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8ce48HgB1Eo  

http://www.youtube.com/watch?v=cbDVNQrhO94
 
NAUČ SE Z TĚCHTO VIDEIÍ VŠE !!!   
 
+
 
přehled kliček
 
1)      Rolování + zastavení našlápnutím na míč podrážkou
2)      Rolování + zastavení vnitřní stranou nohy
3)      Vnitřní + vnější nárt P nohou + L nohou 1x
4)      Vnitřní + vnější nárt P nohou + L nohou 2x
 
 
Pozn.:
 
Kličky se uč nejprve pomalu, po pochopení a následném zvládnutí kličky - přidávej na rychlosti provedení !!!
 
 
5)      Stáhnutí míče podrážkou + vyvedení vnitřní stranou nohy – střídavě P + L nohou
(ze strany na stranu)
 
6)      Stáhnutí míče podrážkou + vyvedení vnější stranou nohy - střídavě P + L nohou
(ze strany na stranu)
 
7)      Stáhnutí míče za tělem – střídavě P + L nohou
 
8)      Obkroužení míče P nohou + dotek míče P nohou + obkroužení míče L nohou + dotek L nohou
 
9)      Obkroužení míče L nohou + vyvedení P nohou + obkroužení míče P nohou + vyvedení L nohou
              (ze strany na stranu)
 
10) Trojité obkroužení míče + posunutí míče rovným směrem
 
11) Překročení míče P nohou + vyvedení P nohou + překročení míče L nohou + vyvedení L nohou
              (ze strany na stranu)
 
12) Překročení míče P nohou + vyvedení P nohou + obkroužení míče P nohou + vyvedení L nohou
              (ze strany na stranu)
 
13) Překročení míče P nohou + vyvedení míče P nohou + dvojité obkroužení míče (L noha obkrouží jednou, P noha obkrouží podruhé) + vyvedení míče L nohou
(ze strany na stranu)
 
14) Překročení míče L nohou + vyvedení míče L nohou + dvojité obkroužení míče (P noha obkrouží jednou, L noha obkrouží podruhé) + vyvedení míče P nohou
(ze strany na stranu)
 
15) Stáhnutí míče podrážkou + vyvedení vnitřní stranou nohy (vše P nohou) + obkroužení P nohou + vyvedení L nohou (ze strany na stranu)
 
16) Stáhnutí míče podrážkou + vyvedení vnější stranou nohy (vše L nohou) + překročení P nohou + vyvedení P nohou (ze strany na stranu)
 
17) Posunutí míče P nohou + vytočení boku + převalení míče P nohou + překročení míče L nohou + vyvedení míče do strany L nohou
 
18) Našlapování na míč
L + P + P stojná noha jde půl metru od míče + L noha (špička) se dotýká z vrchu míče
                                                                     +
P + L + L stojná noha jde půl metru od míče + P noha (špička) se dotýká z vrchu míče
(důraz na správný rytmus)